AA Board Combo

Az AA Board Combo egy olyan intelligens vezérlő, és kapcsolómodul, amely kompatibilis a leggyakoribb Intelligens Ház (Smart Home) vezérlőkkel. Bár a Combo kisebb vezérlési feladatok ellátására önállóan is képes, jellemzően valamelyik gyártó vezérlőjével együtt szokták beépíteni, hogy a vezérlő tudását, és kapacitását megtöbbszörözzék, illetve hogy ezzel biztosítsák a vezérlő, és egyéb eszközök közötti átjárhatóságot.

Csatlakozó kiosztás

Ethernet
Relay1
Relay2
Relay3
Relay4
Relay5
Relay6
Relay7
Relay8
Relay9
Relay10
Relay11
Relay12
Power
In
CAN
KNX
One
Wire
RS
485
UART
PWM
Inputs

Tápegység csatlakoztatása

Az AA Board Combo használatához először csatlakoztatni kell, a külső tápegységet, amely 24V egyenfeszültséggel látja el az eszközt. Az eszköz áramfelvétele 250mA.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a tápegység nem csatlakozik a villamos hálózathoz!

 • A csatlakoztatás megkezdéséhez, húzza ki az Combo bal felső sarkában található, első (két pólusú) zöld színű csatlakozót.

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a tápegység vezetékét. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli nyílásába helyezze be a tápegység 0V (GND) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó jobb oldal felőli nyílásába helyezze be a tápegység +24V (VOUT) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

Hálózati kábel csatlakoztatása

Az eszköz számítógépről, táblagépről, vagy okostelefonról történő beállításához, és használatához szükséges az eszközt az otthoni vezetékes informatikai hálózathoz csatlakoztatni. Erre szolgál a készüléken elhelyezett hálózati (ETHERNET – RJ45) csatlakozó.

 • A csatlakoztatáshoz csúsztassa be a csatlakozót kattanásig a tápegység csatlakozójától balra található hálózati csatlakozóba.

 • Győződjön meg róla, hogy a kábel másik vége csatlakozik az Ön otthoni informatikai hálózatához.

CAN

Az eszközt a legmagasabb szintű kompatibilitás jegyében CAN (Controller Area Network) hálózatra illeszthetőnek terveztük.

A CAN hálózat bekötéséhez az alábbi lépéseket kell végrehajtani:

 • Húzza le a Combo-ról a felső részen balról a második, zöld színű csatlakozót (4 pólusú)

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, CAN Busz vezetékeit. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli nyílásába helyezze be a CAN L jelű vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó balról a második nyílásába helyezze be a CAN H jelű vezetéket úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó jobb oldal felőli két nyílása a KNX busznak van fenntartva.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

KNX

A KNX busz elterjedt kommunikációs protokoll az Intelligens Házak és Épület Automatizálás esetében. Az eszközt a legmagasabb szintű kompatibilitás jegyében KNX hálózatra illeszthetőnek terveztük.

 • Húzza le a Combo-ról a felső részen balról a második, zöld színű csatlakozót (4 pólusú)

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, KNX Busz vezetékeit. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli harmadik nyílásába helyezze be a KNX - jelű vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó jobb oldali nyílásába helyezze be a KNX + jelű vezetéket úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó bal oldal felőli két nyílása, a CAN busznak van fenntartva.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

Hőmérő vagy más „Egy Vezetékes” („One Wire”) eszköz csatlakoztatása

Az AA Board Combo képes kommunikálni az „Egy Vezetékes” („One Wire”) szabványnak megfelelő eszközökkel. Ezek az eszközök jellemzően hőmérséklet és páratartalom érzékelők (szenzorok).

Ezeket az eszközöket buszba lehet fűzni, és úgy lehet csatlakoztatni az Combo-hoz. A Egy Vezetékes eszköz felvétele fejezetben leírt módon az eszközöket egyesével fel kell ismertetni a Combo-val ezért a vezetékezést úgy kell kialakítani, hogy ez kivitelezhető legyen.

 • A szenzor csatlakoztatásához először húzzuk le a Combo-ról a felső részen balról a harmadik, zöld színű csatlakozót (3 pólusú)

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a szenzor(ok) vezetékeit. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli nyílásába helyezze be a szenzor 0V (GND) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó középső nyílásába helyezze be a szenzor adatvezetékét (D) úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó jobb oldal felőli nyílásába helyezze be a szenzor +3V3 (3,3V) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

RS485, MODBUS, DMX kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Az AA Board Combo képes kommunikálni az RS485 szabványnak megfelelő eszközökkel.

A MODBUS és a DMX az RS485-szabványra épülő szabványok, így az Combo ezekkel is kompatibilis. Az ilyen szabványú eszközök csatlakoztatása azonos az RS485 szabványú eszközök csatlakoztatásával, de a későbbiekben ismertetett beállításuk eltérő! Egy Combo a fenti 3 közül csak egyféle szabványt tud támogatni.

Ezeket az eszközöket buszba lehet fűzni, és úgy lehet csatlakoztatni az Combo-hoz.

 • A szenzor csatlakoztatásához először húzzuk le a Combo-ról a felső részen bal oldalról számított negyedik, zöld színű csatlakozót (6 pólusú - a két hat pólusú csatlakozó közül a baloldali).

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a vezetékeket. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli nyílásába helyezze be az RS485 busz 0V (GND) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó baloldalról számított második nyílásába helyezze be az RS485 busz B jelű adatvezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó baloldalról számított harmadik nyílásába helyezze be az RS485 busz A jelű adatvezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • Általában csak ezt a 3 vezetéket szükséges bekötni, de előfordulhat, hogy szükség van az RS485 eszköz megtáplálására is, ebben az esetben:

  • Győződjön meg róla, hogy a Combo által biztosított feszültség, és áramterhelhetőség (5V, 500mA) megfelel az ön eszközének., amennyiben igen, úgy az alábbi lépésekkel folytassa:

   • A csatlakozó jobb oldali nyílásába helyezze be az RS485 busz +5V jelű vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

  • Amennyiben nem felel meg, úgy külső tápegységgel kell megtáplálnia az RS485 kompatibilis eszközét.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

UART kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Az AA Board Combo képes kommunikálni az UART (TTL jelszintű RS232) szabványnak megfelelő eszközökkel.

Az UART szabvány szerint, az összekötésnél a külső eszköz TX (Adás – Transmit) vezetékét a Combo RX ( Fogadás – Receive) csatlakozójával, a külső eszköz RX ( Fogadás – Receive) vezetékét a Combo TX (Adás – Transmit) csatlakozójával kell összekötni.

 • A szenzor csatlakoztatásához először húzzuk le a Combo-ról a felső részen bal oldalról számított negyedik, zöld színű csatlakozót (6 pólusú - a két hat pólusú csatlakozó közül a baloldali).

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a vezetékeket. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli nyílásába helyezze be az UART busz 0V (GND) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó bal oldalról számított negyedik nyílásába helyezze be az UART kábel RX jelű adatvezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó bal oldalról számított negyedik nyílásába helyezze be az UART kábel TX jelű adatvezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • Általában csak ezt a 3 vezetéket szükséges bekötni, de előfordulhat, hogy szükség van az UART eszköz megtáplálására is, ebben az esetben:

  • Győződjön meg róla, hogy a Combo által biztosított feszültség, és áramterhelhetőség (5V,500mA) megfelel az ön eszközének., amennyiben igen, úgy az alábbi lépésekkel folytassa:

   • A csatlakozó jobb oldali nyílásába helyezze be az UART +5V jelű vezetéket úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

  • Amennyiben nem felel meg, úgy külső tápegységgel kell megtáplálnia az UART kompatibilis eszközét.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

LED-szalag csatlakoztatása

Az AA Board Combo képes úgynevezett PWM (impulzus szélesség moduláció – Pulse Width Modulation) segítségével meghajtani színes (RGB), illetve színes és fehér (RGBW) kombinált LED szalagokat.

A készülék kompatibilis 12V és 24V feszültségű LED szalaggal is.

A Combo LED szalag vezérlés áramterhelhetősége csatonánként (színenként) 500mA.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kíván LED szalag nem jelent-e nagyobb terhelést. Amennyibe igen, úgy külső meghajtó áramkör beépítése után csatlakoztassa a LED szalagot a Combo-hoz.

 • A LED szalag csatlakoztatásához először húzzuk le a Combo-ról a felső részen bal oldalról számított ötödik, zöld színű csatlakozót (6 pólusú - a két hat pólusú csatlakozó közül a jobboldali).

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a vezetékeket. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli nyílásába helyezze be az LED szalag 0V (GND) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó bal oldalról számított második nyílásába helyezze be a LED szalag R jelű (a piros színhez tartozó) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó bal oldalról számított harmadik nyílásába helyezze be a LED szalag G jelű (a Zöld színhez tartozó) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó bal oldalról számított negyedik nyílásába helyezze be a LED szalag B jelű (a kék színhez tartozó) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • Amennyiben színes és fehér kombinált (RGBW) LED szalaggal rendelkezik, úgy a csatlakozó bal oldalról számított ötödik nyílásába helyezze be a LED szalag W jelű (a fehér színhez tartozó) vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Ismét győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • A csatlakozó jobb oldal felé eső nyílása maradjon szabadon.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

Digitális bemenetek csatlakoztatása

Az AA Board Combo 14 darab bemenet fogadására alkalmas. Ide köthetünk, kapcsolókat, nyomógombokat.

A bemenetek 0-24V feszültségtartományban képesek jeleket fogadni.

A nyomógombokat / kapcsolókat úgy kell csatlakozni, hogy a 24V egyenfeszültséget csatlakoztatjuk az egyik pólusára, a másik pólusát pedig a Combo-ba csatlakoztatjuk.

A csatlakoztatás a következő lépések szerint zajlik.

 • A nyomógombok / kapcsolók csatlakoztatásához először húzzuk le a Combo-ról a felső részen jobb oldalsó, zöld színű csatlakozót (14 pólusú).

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a vezetékeket. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó felső részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldal felőli első szabad nyílásába csatlakoztassuk az első nyomógomb vezetékét úgy, hogy az ér beleérjen a csatlakozóba, és szorítsa meg a csavarral.

 • Győződjön meg róla, hogy a vezeték elég stabilan van csatlakoztatva, és nem tud kicsúszni a helyéről.

 • Ismételje az előző két lépést addig, ameddig van bekötendő nyomógomb / kapcsoló. Egy Combo-ba maximum 14 kapcsoló / nyomógomb köthető be.

 • Tolja vissza a csatlakozót a helyére.

Kapcsolt fogyasztók csatlakoztatása

Az AA Board Combo 12 db külső fogyasztót tud kapcsolni Relé segítségével. A relék egyenként 250V AC , vagy 30V DC feszültség mellett 5A áramterhelhetőségűek.

A Relé kimenetek 3 csoportba vannak osztva a könnyebb kezelhetőség érdekében.

Minden kimeneti csatorna (függetlenül attól, hogy melyik csoportban van) egyforma paraméterekkel rendelkezik.

A Combo Reléjét a fogyasztóval sorba kell kapcsolni, meghozzá az alábbiak szerint:

 • A fogyasztók csatlakoztatásához először húzzuk le a Combo-ról az alsó részen található csatlakozók közül valamelyiket (8 pólusú).

 • Az így leválasztott csatlakozódugóba csavarhúzó segítségével tudja bekötni, a vezetékeket. A vezetéket a bekötés előtt 5 mm hosszban meg kell pucolni, hogy az erek szabadon érintkezhessenek a csatlakozóval.

 • Tartsa úgy a csatlakozót, hogy a csavarok önnel szembe nézzenek, és a csatlakozó alsó részén legyenek.

 • A csatlakozó bal oldala felől számolva minden páratlan számú nyílása a bemenet, melyekre vagy a 230V váltófeszültség fázisát, vagy a max. 30V egyenfeszültség pozitív pólusát kell kapcsolni.

 • A csatlakozó bal oldala felől számolva minden páros számú nyílása a kimenet, ide kell csatlakoztatni a fogyasztót. Az áramkör a fogyasztón keresztül zárul egyen feszültségnél a 0V (GND), váltó feszültségnél a Nulla (N) irányba.

 • Ha minden fogyasztót csatlakoztatott, amit szeretett volna, akkor tolja vissza a csatlakozót a helyére.

A készülék üzembe helyezése

Ha minden perifériát csatlakoztatott, amit szeretett volna, megkezdheti a készülék üzembe helyezését.

A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van az informatikai hálózatához, valamint azt is, hogy a külső tápegység megfelelően van-e bekötve. (Lásd korábban a Tápegység csatlakoztatása című fejezet)

Ha mindent megfelelőnek talált, csatlakoztassa a tápegységet a villamos hálózathoz, és ha szükséges kapcsolja be azt.

Ha mindet megfelelően kötött be, akkor a készülék előlapján a visszajelző LED fehéren felvillan, majd elalszik, kis idő múlva zöld fénnyel világít. Ez jelenti azt, hogy a készülék üzemszerűen működik.

A készülék teljes körű használatához azonban még szükséges néhány konfigurlálást elvégeznie, melyeket a készülék WEB interfészének segítségével a böngészőjén keresztül tudja elvégezni. Ehhez használhatja számítógépét, táblagépét, vagy okostelefonját egyaránt.

Webes kezelőfelület

A készülék hálózati alapbeállítása DHCP.

Azaz a készülék a hálózaton lévő DHCP szervertől kér IP címet. Azt, hogy milyen IP címet kapott, azt a DHCP szerveren tudja leellenőrizni.

Hogy ezt hogyan tudja megtenni, az függ az ön hálózati topológiájától, az alkalmazott hálózati eszközöktől, és azok beállításaitól. Amennyiben ehhez segítségre van szüksége forduljon a rendszergazdájához, a hálózati eszköz használati utasításához, vagy annak gyártójához.

Amennyiben sikeresen megtudta az eszköz IP címét, úgy a böngészője segítségével meg tudja nyitni az eszköz kezelőfelületét az alábbi módon:

 • A böngészője címsorába írja be az eszköz IP címét.

Ha megfelelően írta be a címet, akkor az alábbihoz hasonló weboldal töltődik be:

Ezen az oldalon láthatja az eszköz pillanatnyi állapotát, a mért értékeket, és a kimenetek állapotát is.

A kezdeti beállítások elvégzéséhez át kell váltania a Beállítások (Config) oldalra, amelyet egyszerűen meg tud tenni, ha a weboldal felső részén lévő türkiz színű „Config” felírtaú téglalapra kattint.

Kezdeti beállítások

A beállítások elvégzéséhez nyissa meg a Beállítások (Config) oldalt.

A Beállítások (Config) oldal az alábbihoz hasonló módon néz ki:

Az értékek, és a mezők száma eltérő lehet.

Hálózati beállítások

Általában az alapértelmezett hálózati beállítások megfelelők a felhasználók számára, azonban ha szeretne ezeken módosítani, akkor azt a weboldal alábbi felületén tudja megtenni:

Ezeket a beállításokat csak akkor változtassa, ha tisztában van azoknak a jelentésével, és pontosan tudja, hogy mire szeretné állítani!

 • Az alapértelmezett hálózati beállítás szerint, az eszköz automatikusan kér címet a hálózatról, ha ezt ki szeretné kapcsolni, akkor a DHCP funkciót állítsa kikapcsolt (Off) állásba.

 • Ha szeretné, hogy az eszköz a hálózaton való könnyebb azonosítás végett egyedi névvel rendelkezzen, akkor az Eszköz neve (Board name) mezőbe írja be a kívánt nevet.

 • Ha szeretné, az eszköz IP címét fixre állítani, akkor az IP cím (IP address) mezőbe írja be a kívánt címet. Mielőtt megadja a kívánt címet győződjön meg arról, hogy az adott cím szabad-e, és hogy elérhető-e az Ön hálózatából. Ezt a címet az eszköz csak akkor veszi figyelembe, ha a DHCP funkció ki van kapcsolva.

 • Az IP címnek, illetve a hálózatnak megfelelően, állítsa be a megfelelő hálózati maszkot (Net mask)

 • Ha másik alapértelmezett átjárót szeretne választani, akkor az alapértelmezett átjáró (Gateway) mezőbe írja be a kívánt alapértelmezett átjáró IP címét.

 • Ha másik Névszervert szeretne választani, akkor a Névszerver_1 és Névszerver_2 (Server_1, Server_2) mezkőbe írja be a kívánt névszerverek IP címét.

 • A Combo-t a legmagasabb kompatibilitás jegyében úgy terveztük, hogy UDP csomagok segítségével tuddja eljuttatni a mért adatokat egy másik gyártó álltal gyártott eszköz számára. Ennek az eszköznek az IP címét tudja itt megadni.

 • A CAN ID Board, CAN ID Serial, és CAN ID SW version mezőket hagyja változatlanul. Ezek a mezők a szerelők számára vannak fenntartva.

 • Amennyiben elégedett a beállításokkal, úgy nyomja meg a mentés (Save Config) gombot.

Hőmérő vagy más „Egy Vezetékes” („One Wire”) eszköz felvétele

A készülék képes kommunikálni, a megfelelően hozzácsatolt Egy Vezetékes (One Wire) eszközökkel. Erre vonatkozó beállításokat az 1 Vezeték (1 Wire) részben tudja kezelni.

Kezdetben ez a rész egyetlen nullákkal kitöltött sort tartalmaz. Az Egy Vezetékes (One Wire) eszközöket egyesével kell felismertetni a Combo-val. Ennek menete az alábbiak szerint történik:

 • Csatlakoztasson egy új Egy Vezetékes (One Wire) eszközt a Combo-hoz.

 • Nyomja meg az egyedi azonosító kiolvasása (Read ROM!) gombot.

 • Az Combo ha talált új eszközt a buszon, akkor kiolvassa annak egyedi azonosítóját, és beírja az utolsó (üres) sorba, a nullák helyére.

 • Ha megjelent az egyedi azonosító, akkor Rendeljen hozzá nevet, úgy, hogy az azonosító melletti fehér mezőbe begépeli azt.

 • Ha kész, nyomja meg az eszköz felvétele (Write config) gombot.

 • Ekkor az oldal egy új (üres) sorral bővül.:

 • Ismételje a fenti lépéseket, addig, ameddig minden Egy Vezetékes (One Wire) eszközt hozzá nem adott a listához.

RS485 eszköz protokoll beállítása

Az AA Board Combo több különböző, az RS485 szabványon alapuló protokollt is támogat. Azt, hogy éppen melyik protokollt szeretné használni az alábbi módon tudja kiválasztani.

 • Ha nem látszik a képernyőjén, akkor görgessen lejjebb a Weboldalon az RS-485 részhez.

 • A legördülő menüből válasza ki, a kívánt protokollt.

 • Nyomja meg a beállítások mentése (Save config) gombot a mentéshez.

PWM beállítása

Az AA Board Combo rendelkezik 4db Impulzus Szélesség Modulált (Pulse Width Modulation) kimenettel, amelyek alkalmasak színes (RGB) vagy színes és fehér kombinált (RGBW) LED szalagok meghajtásához, vagy olyan eszközök vezérléséhez, melyek rendelkeznek PWM bemenettel. Azt, hogy milyen eszközt szeretne vezérelni, az alábbi módon tudja kiválasztani:

 • Ha nem látszik a képernyőjén, akkor görgessen lejjebb a Weboldalon az PWM részhez.

 • A legördülő menüből válasza ki, a vezérelni kívánt eszközt.

 • Nyomja meg a beállítások mentése (Save config) gombot a mentéshez.

KNX

Az Combo képes parancsokat fogadni KNX protokollon keresztűl, és azokat végrehajtani, valamint kérésre visszaküldeni a bemenetek aktuális állapotát. Az eszköz minden ki és bemenetéhez külön címet lehet hozzárendelni.

Kimenetek vezérlése

Az eszköz kimeneteinek vezérlésére a Webes kezelőfelületVezérlés (Control) oldalára kell navigálnia, úgy, hogy a böngésző címsorába beírja az eszköz IP címét, majd a megjelenő oldalon felül a kékes színű Vezérlés (Control) gombra kattint.

Ekkor megjelenik az eszköz kimeneteinek vezérlőfelülete:

A megjelenő mezők száma eltérő lehet, az ön konfigurációjának függvényében.

Kapcsolt fogyasztó vezérlése

A kapcsolt fogyasztókat a Kimenetek (Output) részen tudja vezérelni.

 • Ebben a mezőben 1-től 12-ig látja a Relé (Relay) kimeneteket. Ha rákattint valamelyik Relé (Relay) vezérlőelemre, akkor annak állapota megváltozik. (ha ki volt kapcsolva, akkor bekapcsol, ha be volt kapcsolva, akkor pedig kikapcsol)

 • Azt, hogy a kimenet be vagy kikapcsolt állapotban van, azt a neve alatt található szám mutatja. Ha ott „1” olvasható, akkor be van kapcsolva, ha „0” akkor ki van kapcsolva.

LED szalag, vagy egyéb PWM vezérelhető egység vezérlése

A LED szalag (és minden egyéb PWM vezérlőjellel vezérelhető külső eszköz) vezérlésére a PWM blokk szolgál.

A felíratok, és értékek eltérőek lehetnek az ön eszközének beállításától függően.

 • Az adott kimenet értékét a hozzá tartozó csúszka jobbra-balra történő mozgatásával tudja állítani.

 • A csúszka fölött megjelenő szám a pillanatnyi értéket mutatja 0-255 között.

 • Ha beállította a kívánt értéket, engedje el a csúszkát.

DMX

A DMX kompatibilis eszközök vezérlésére a DMX blokk szolgál.

Ezt a beállítást csak akkor veszi figyelembe a rendszer, ha az RS485 eszköz protokoll beállításánál a DMX szabványt választotta!

A megjelenő mezők száma, és azok értéke, valamint neve eltérő lehet az ön konfigurációjától függően.

 • Az adott DMX eszköz vezérlését a hozzá tartozó csúszka jobbra-balra történő mozgatásával tudja állítani.

 • A csúszka fölött megjelenő szám a pillanatnyi értéket mutatja 0-255 között.

 • Ha beállította a kívánt értéket, engedje el a csúszkát.